za_skopski
Дома Организациона шема
Е-пошта Печати PDF

Организациска шема

Управувањето со Скопски пазар АД Скопје е организирано според двостепениот систем, согласно со Законот за трговски друштва, односно со друштвото управуваат надзорен и управен одбор. Компанијата се состои од 6 сектори:

- сектор за заеднички услуги;

- сектор за финансии;

- сектор за информациска технологија;

- сектор за трговија и угостителство;

- сектор за маркетинг;

- сектор за пазари и недвижности

 

org-shema

ms crm 2011 outlook download where can i purchase windows xp professional
    windows 7 get product key adobe acrobat xi pro buy
windows 7 professional license softimage 3d download